قیمت ایزوگام با نصب در تهران در دی ماه سال ۹۶

ایزوگام سادات دلیجان دولایه با روکش آلومینیوم      ۹۵۰۰تومان

ایزوگام پشم شیشه ایران دولایه با روکش آلومینیوم ۱۱۳۰۰تومان

ایزوگام غرب گستر شفق دلیجان با روکش آلومینیوم ۸۲۰۰ تومان

ایزوگام شرق دلیجان با روکش آلومینیوم    دولایه     ۹۰۰۰ تومان

ایزوگام بامگستر دلیجان ثبت ۱۱۷   دولایه فویلدار    ۹۵۰۰ تومان

ایزوگام سراپوش دلیجان ثبت ۲۴۲   دولایه فویلدار ۹۸۰۰ تومان

ایزوگام حفاظ بام اصل دلیجان  دولایه فویلدار     ۹۵۰۰ تومان

ایزوگام سپهر گستر دلیجان   دولایه فویلدار      ۹۰۰۰ تومان

ایزوگام سامان دلیجان دولایه فویلدار             ۹۵۰۰ تومان

ایزوگام گستر بام ذلیجان دولایه فویلدار         ۸۴۰۰ تومان

ایزوگام سایبان شرق دلیجان فویلدار         ۸۲۰۰ تومان

ایزوگام سینا بام دلیجان   فویلدار            ۹۵۰۰ تومان

ایزوگام الوند آسیا دولایه فویلدار             ۹۴۰۰ تومان

ایزوگام مرجان دلیجان دولایه فویلدار      ۸۹۰۰ تومان

ایزوگام عایق گستر شرق دلیجان فویلدار ۸۹۰۰ تومان

ایزوگام عایق مرجان بام دلیجان فویلدار   ۸۲۰۰ تومان

ایزوگام نمونه ایران دولایه فولدار          ۹۴۰۰ تومان


ایزوگامهای فوق همگی دارای نشان استاندارد ملی ایران ونصب آن دارای ضمانت ۱۰ ساله وبیمه ۵ ساله میباشد

در ضمن قیمت های فوق جهت اجرای ایزوگام پروژه هایی است. که متراژ آن بالای ۱۰۰ متر باشد .

متراژهای کمتر از ۱۰۰ متر به صورت توافقی انجام میشود

جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

شماره تماس:۰۹۱۲۰۷۲۱۰۰۶-۰۹۱۹۹۷۶۱۰۰۶