مشخصات فیزیکی قیر

مشخصات فیزیکی قابل توجه قیر عبارتند از:

۱-غیر قابل نفوذ بودن در مقابل آب ورطوبت

۲-مقاومت در مقابل اسیدها وبازها

۳-قابلیت ارتجاع

۴-چسبندگی

۵-محلول بودن در برخی حلالها

۶- عایق بودندر مقابل جریانات الکترونیکی

۷-تشکیل دادن فیلم پایدار بر روی اجسام مختلف

۸-داشتن رنگ ثابت

در برخی موارد قیر خاصیت خود را از دست میدهدبه طوری که نمیتوان از آن به خوبی استفاده کرد.این موارد شمل موارد زیر میباشد:

۱- تجزیه شدن در حرارت زیاد و تبدیل آن به زغال با اشتغال

۲-نداشتن خاصیت چسبندگی در محیط مرطوب والوده به خاک نرم

۳-تغییر شکل پذیرفتن در مقابل فشارها وحلالها


همه شرکت ها  وسازمانها بدنبال ارتقا فروش وافزایش مشتری هستند اما برخی از انان قادر به پاسخگویی سریع به نیاز مشتریان نیستند  که پس از مدت کوتاهی موجب کاهش اعتماد مشتریان به شرکت میشود. یکی از آیتم های سریع سفارش مشتری است.

مفتخریم که با ظرفیت بالا قادر به پاسخگویی شما مشتریان عزیز وارسال سریع ان بدست شما هستیم

با مادر ارتباط باشید

۰۹۱۲۰۷۲۱۰۰۶

۰۹۱۹۹۷۶۱۰۰۶