قیمت قیر گونی

قیمت قیر گونی

قیمت اجرای قیرگونی درمهر ماه ۱۳۹۶ قیرگونی با اجرا(تک لایه)هرمتر۱۰۰۰۰تومان  قیر گونی بااجرا(دولایه)هرمتر۱۴۵۰۰تومان قیرگونی با اجرا(سه لایه)هرمتر۱۸۰۰۰تومان قیرشل۶۰/۷۰هربشکه۱۸۵۰۰۰تومان قیر مخلوط۱۰۰/۲۵خالص پاسارگاد هربشکه۲۱۰۰۰۰تومان قیرکارتن درجه یک هرعدد۱۸۰۰۰تومان گونی بنگال پرعرض هریارد۲۶۰۰تومان گونی پرعرض هرعدل۲۶۰۰۰۰۰تومان توجه:لکه گیری کارهای جزِئی ومتراژهای کمتر از ۵۰ متر به صورت توافقی پذیرفته میشود. این شرکت آمادگی دارد کارهای انجام شده را…