قیمت قیر گونی

قیمت اجرای قیر وگونی دردی ماه ۱۳۹۶

قیر وگونی با اجرا(تک لایه)هرمتر۱۰۰۰۰تومان

قیروگونی بااجرا(دولایه)هرمتر۱۶۰۰۰تومان

قیرگونی با اجرا(سه لایه)هر متر۱۹۰۰۰تومان

قیرشل۶۰/۷۰هربشکه۲۴۰۰۰۰تومان

قیر مخلوط۱۰۰/۲۵خالص پاسارگاد هربشکه۲۵۰۰۰۰تومان

قیرکارتن درجه یک هرعدد۲۵۰۰۰تومان

گونی بنگال پرعرض هریارد۲۴۵۰تومان

گونی پرعرض هرعدل ۲۴۵۰۰۰۰تومان

توجه:قیرگونی متراژهای کمتر از ۵۰ متر ومخازن واستخرها وکارهایی که وقت گیر ودستگیر میباشد به صورت توافقی محاسبه میشود

در ضمن این شرکت در پایان اجرا آمادگی آببندی وتست نمودن را در حضور کار فرما وکارشناسان با درخواست کارفرما را دارد.

مصالح مصرفی از نوع درجه یک میباشد.