قیمت آسفالت

 

قیمت اجرای قیرگونی وآسفالت دی ماه ۱۳۹۶

۱قیمت هر متر آسفالت محوطه باضخامت یک سانتیمتر۴۲۰۰تومان

۲- قیمت هر مترآسفالت نرمه پشت بام بااجرا ۷۸۰۰ تومان

۳-قیمت آسفالت به ازای هر تن پخش بااجرا(اجرت اجرای آسفالت )۷۵۰۰۰ تومان

۴-قیمت هر تن آسفالت محوطه با هزینه اجرا ۲۴۰۰۰۰ تومان

۵- قیمت اجرای قیروگونی یک لایه با قیر درجه یک پاسارگاد ۱۰۰۰۰ تومان

۶-قیمت اجرای قیروگونی  دولایه  با قیر درجه یک پاسارگاد ۱۶۰۰۰تومان

۷- قیمت قیروگونی سه لایه با قیر درجه یک پاسارگاد ۱۹۰۰۰ تومان

۸-قیمت قیر شل ۶۰/۷۰ بشکه بزرگ ۲۴۰۰۰۰

۹-قیمت قیر مخلوط درجه یک پاسارگاد ۲۵۰۰۰۰ تومان

۱۰-قیمت قیر سفت کارتنی ۲۵۰۰۰تومان

۱۱-قیمت گونی بنگال درجه یک ۲۴۵۰ تومان

برای اطلاعات بیشتر با شماره۰۹۱۹۹۷۶۱۰۰۶ -۰۹۱۲۰۷۲۱۰۰۶ تماس بگیرید